Contact US

Address:

Bihar Education Project,Vaishali
Pan Hat, Near Lakshmi Dharam Kanta, Hajipur
Pin:844101

S.NoNamePostContactNoComponentDistrictDate
1 Mr.Samar Bahadur Singh DEO 8544412079 VAISHALI VAISHALI 8/30/2020 7:59:39 AM
2 Smt Kavita Kumari DPO 8544412080 Vaishali Vaishali 8/30/2020 8:01:03 AM
3 Alok Ranjan MIS 8544412088 MIS & RTE VAISHALI 4/13/2018 4:28:29 AM